Contact

Contact

Vraag over zorg?

 • Telefonisch spreekuur: maandag t/m donderdag van 9:00 tot 10:00 uur, tel. 0313 - 481 385.
 • Inloopspreekuur: maandag t/m donderdag van 10:00 tot 12:00 uur. Adres: De Linie 4, Doesburg.
 • E-mail: zorgloket@doesburg.nl

Vraag over werk en inkomen?

Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 10:00 uur, tel. 0313 - 481 313

Vraag over opvoeden en opgroeien van uw kind?

 • Inloopspreekuur: vrijdag van 13:30 tot 14:00 uur op De Linie 4. Tel. 0900 - 8433 (€0,45 per gesprek).
 • Inloopspreekuren op basisscholen: van 8:15 tot 8:45 uur.
  • Maandag: De Wetelaar
  • Dinsdag: Anne Frank
  • Woensdag: Horizon Stad
  • Donderdag: Horizon Ooi
 • Inloopspreekuren op de peuterspeelzalen: zie informatie/mededelingen op locatie.

Kindermishandeling en huiselijk geweld

Bij vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld belt u Veilig Thuis: 0800 – 2000. Vanaf daar krijgt u contact met de regionale afdeling.
In geval van een spoedsituatie kunt u 24 uur per dag bellen met Jeugdbescherming Gelderland: 0900 – 99 555 999.