Werk, geld en uitkering

Schuldhulpverlening

Wanneer u er niet uitkomt met uw schuldeisers, kunt u schuldhulpverlening aanvragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw gemeente. Daarnaast kunt u eventueel naar het Juridisch Loket of maatschappelijk werk voor advies. Deze instanties kunnen u helpen of in contact brengen met een schuldhulpverlener.

Hulp bij schulden

De mensen van de schuldhulpverlening brengen uw situatie in kaart en treffen een regeling met uw schuldeisers. Een hulpverleningstraject duurt meestal een aantal jaren.

Soms is het nodig dat de schuldhulpverleners tijdelijk uw inkomen beheren. Zij zorgen er dan voor dat uw vaste lasten van dit inkomen betaald worden. Elke week of maand krijgt u een deel van uw inkomen om boodschappen van te doen. Dit heet budgetbeheer. Het uiteindelijke doel is dat u uw geldzaken weer onder controle hebt en zonder schulden verder kunt.

Hoe regel ik hulp?

Zoekt u hulp bij het oplossen van uw schulden? Krijgt u uw eigen administratie maar niet op orde? Of wilt u meer informatie over schulddienstverlening in uw gemeente? Neem dan contact op met PLANgroep. PLANgroep voert sinds dit jaar de schulddienstverlening en financiële begeleiding uit voor de gemeente Doesburg.

Soms is een traject van schulddienstverlening niet nodig, maar kan het wel handig zijn om hulp te krijgen bij de eigen administratie. Iemand die helpt bij het op orde brengen en houden van de eigen administratie. Deze hulp kan geboden door een vrijwilliger Thuisadministratie. Deze vrijwilliger kan onder andere helpen met: Het aanleggen van een administratiemap; de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven in kaart brengen; maandbegroting maken voor overzicht en de schulden inventariseren. De vrijwilligers werken via PLANgroep en de gemeente Doesburg.

Denkt u dat schulddienstverlening nodig is dan kunt u zich aanmelden. Na aanmelding neemt men contact met u op voor het plannen van een gesprek. De schulddienstverlener maakt tijdens dit traject een overzicht van al uw schulden, inkomsten, vermogen en vaste lasten. Ook bespreekt de schulddienstverlener met u hoe de schulden zijn ontstaan. Verder kijken we naar mogelijkheden om aanvullend inkomen te krijgen (huurtoeslag, bijzondere bijstand) of om kosten te besparen.

Komt u in aanmerking voor schulddienstverlening? Dan probeert de schulddienstverlener een regeling te treffen met uw schuldeisers. Dit kost tijd en vereist de medewerking van alle partijen. De regeling heeft alleen kans van slagen als u alle afspraken stipt nakomt, geen nieuwe schulden maakt en alle aflossingen op tijd doet. Tijdens de looptijd van de regeling moet u veranderingen in inkomsten, baan, verhuizing enzovoort meteen doorgeven. Uw medewerking is van doorslaggevend belang. De regeling duurt drie jaar.

Dreigt voor u huisuitzetting of afsluiting van gas, elektriciteit, water of wordt uw zorgverzekering beëindigd? Neemt u dan meteen contact op met een schulddienstverlener van PLANgroep in Doesburg via telefoonnummer (0313) 48 13 13 of via e-mail doesburg@plangroep.nl. In een crisissituatie bieden wij binnen 48 uur ondersteuning om de mogelijkheden een acute crisis op te lossen te onderzoeken.

Wilt u meer informatie over schulddienstverlening of financiële begeleiding? Neemt u dan contact op met Jurrie Hoepman, schulddienstverlener via doesburg@plangroep.nl of tel: (0313) 48 14 03. U kunt ook meer gerichte informatie opvragen via de website van Plangroep.

Kredietbank of maatschappelijk werk

U kunt ook terecht bij een kredietbank of het maatschappelijk werk voor ondersteuning bij uw geldzaken.

Zie ook