Vervoer

Gehandicaptenparkeerkaart

Als u minder mobiel bent, is het fijn als u dicht bij huis kunt parkeren. Of op een handige plek bij uw werk of bij de supermarkt. Daarom zijn er speciale parkeerplekken voor gehandicapten. Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u daar parkeren.

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Er zijn drie soorten parkeerkaarten voor gehandicapten.

  • De bestuurderskaart: Als u lichamelijk beperkt bent maar wel zelfstandig een auto kunt besturen.
  • De passagierskaart: Als u lichamelijk beperkt bent en niet zelfstandig een auto kunt besturen. U bent afhankelijk van een chauffeur.
  • Instellingenkaart: De instelling kan een instellingskaart krijgen.

Vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan bij de gemeente? Dan onderzoekt een medische instantie uw lichamelijke beperking. De gemeente bepaalt welke instantie.

De kosten voor de aanvraag verschillen per gemeente. Ook voor het medisch advies moet u betalen. Als uw aanvraag wordt afgewezen, kan het zijn dat u het geld niet terug krijgt. Meer informatie over de aanvraag en de kosten vindt u op de website van de gemeente.

Bestuurderskaart

U kunt een bestuurderskaart aanvragen bij de gemeente als u ten minste een half jaar niet meer dan 100 meter kunt lopen met hulpmiddelen, zoals krukken of een stok.

Passagierskaart

De passagierskaart is er voor als u met anderen meerijdt. U kunt de passagierskaart aanvragen bij de gemeente als u:

  • ten minste een half jaar niet meer dan 100 meter kunt lopen met hulpmiddelen, zoals krukken of een stok
  • de hulp van de bestuurder nodig heeft om van deur tot deur te komen

U moet aan beide voorwaarden voldoen. Ook kinderen kunnen een passagierskaart krijgen. Dan gelden dezelfde voorwaarden.

Hardheidsclausule gehandicaptenparkeerkaart

Voldoet u niet helemaal aan de voorwaarden, omdat u geen beperking heeft bij het lopen? Dan kan een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart in sommige gevallen tóch zin hebben. Dat kan als bij een medische keuring wordt vastgesteld dat er andere ernstige beperkingen of medische redenen zijn, waardoor u een gehandicaptenparkeerkaart nodig heeft. Bijvoorbeeld bij ernstige pleinvrees of stomaproblemen. U kunt dan een beroep doen op de hardheidclausule.

Neem voor meer informatie contact op met het zorgloket.

Waar parkeren?

Met uw gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op algemene parkeerplaatsen voor gehandicapten. Deze zijn gemarkeerd met een verkeersbord. U kunt algemene gehandicaptenparkeerplaatsen opzoeken via de kaart van gehandicaptenparkeerplaatsen.nl.

In Doesburg zijn er in en rondom de binnenstad een aantal parkeerplaatsen voor gehandicapten aangelegd. Deze mogen uitsluitend gebruikt worden door houders van een gehandicaptenparkeerkaart.

In Doesburg mag met een gehandicaptenparkeerkaart niet geparkeerd worden op plaatsen die bestemd zijn voor vergunninghouders.

In Doesburg zijn houders van een gehandicaptenparkeerplaats vrijgesteld voor het betalen van parkeerbelasting bij locaties met betaald parkeren.

Verhuizing doorgeven

Wanneer u gaat verhuizen naar een andere gemeente, blijft uw gehandicaptenparkeerkaart gewoon geldig. Geef uw verhuizing wel door aan de gemeente.